Beste refinansiering av lån

Det finner mange måter å refinansiere lån på. Du kan søke om refinansiering med sikkerhet i boligen, eller refinansiere gjeld ved å samle usikret gjeld i et større lån uten sikkerhet. Med så mange muligheter er det viktig å sammenligne de ulike lånetilbudene, slik at du finner det beste tilbudet for deg.

Hva er refinansiering?

Enkelt forklart er refinansiering å nedbetale et eller flere andre lån med et nytt lån. Det kan være å flytte boliglånet, eller samle mindre lån og kreditter i et større forbrukslån. Når du søker om å refinansiere er målet å oppnå bedre betingelser og vilkår for lånet. Dette kan være lavere rente, en endring i nedbetalingstiden, eller lavere totale kostnader. Har du i tillegg flere lån som blir samlet til ett større vil du få en bedre oversikt over økonomien din.

Vilkår for å refinansiere

Det stilles krav til både deg som låntaker og til lånetilbydere når det kommer til lån og refinansiering. Dette er krav som både låntaker og lånetilbyder må møte før søknaden om lån til refinansiering kan innvilges.

Krav til låntaker

  • Alder: Du må være minst 18 år for å kunne ta opp lån. Ved refinansiering uten sikkerhet vil du hos flere møte på en aldersgrense mellom 20 og 25 år.
  • Inntekt: Din inntekt må møte bankens inntektskrav, samt gi deg en god betalingsevne slik at du kan betjene lånet selv med en renteøkning på 5 %.
  • Bosted: Du må ha fast bosted i Norge. Hvis du ikke er norsk statsborger må du også ha bodd i landet de siste tre årene sammenhengende.
  • Historikk: Du kan ikke ha noen pågående inkassosaker eller betalingsanmerkninger hvis du ønsker beste refinansiering uten sikkerhet.

Krav til lånetilbyder

  • Sparing: Lånet skal ikke bli dyrere med refinansiering enn dagens løsning.
  • Betingelser: Rentene kan ikke bli høyere enn hva låntaker betaler i dag.
  • Utbetaling: Lånetilbyder skal betale ut refinansieringslånet til kreditorene.

Tips: Les mer om beste refinansiering her.

Sammenlign tilbud for å finne beste refinansiering

Det er mange grunner til hvorfor det er anbefalt å sammenligne lånetilbud, uansett type og formål med lånet. Hovedgrunnen er for å få de beste vilkårene og betingelsene på lånet. Du kan ikke vite at du faktisk har fått et godt tilbud før du har sammenlignet det med andre.

Ved å sammenligne kan du spare deg selv for flere tusen kroner i året, bare på renter og gebyrer. Du kan også redusere den totale kostnaden ved å vurdere nedbetalingstiden. Noen lånetilbydere vil innvilge den nedbetalingstiden du ønsker. Andre igjen kan insistere på en lengre nedbetalingstid, men innenfor gitte rammer. Lang nedbetalingstid er dyrere for deg, så velg alltid det lånetilbudet med kort nedbetalingstid og månedlige kostnader du kan håndtere.

Hvordan sammenligne lån til beste refinansiering

Å sammenligne lånetilbud er veldig rett frem, og det viktigste du må tenke på er å ikke henge deg opp i renter. Kostnadene på lånet påvirkes av mer enn bare de nominelle rentene, og du må ta dette med i beregningen. Hvilken lånetype du velger er også avgjørende for kostnader, og lån med og uten sikkerhet burde sammenlignes opp mot hverandre.

Renter og gebyrer

Det er rentesatsen og størrelsen på gebyrene som avgjør hvor mye du må betale for refinansieringen. Den nominelle renten settes av tilbyder etter en vurdering av din personlige økonomi, og kan variere fra tilbyder til tilbyder. Når du skal se på de faktiske kostnadene er det derimot de effektive rentene du må se på. Disse inkluderer renter og gebyrer, og viser hva du må betale i løpet av ett år.

Refinansiering med sikkerhet har lavere rente enn lån uten sikkerhet. Men selv om rentene er lavere betyr ikke det at refinansieringen blir rimeligere når du stiller med sikkerhet. Hvis du refinansierer ved å øke boliglånet til 85 % av boligens verdi vil du få dårligere vilkår på boliglånet, samt nedbetale gjelden over en mye lengre periode.

Nedbetalingstid

På lån uten sikkerhet er nedbetalingstiden maksimalt fem år, med mindre du bruker lånet til refinansiering. Du kan søke om den samme lånesummen, men kan bruke inntil 15 år på å tilbakebetale lånet. Det gir meget høye kostnader, med tanke på renter og gebyrer på lån uten sikkerhet. Til sammenligning har boliglånet en nedbetalingstid på 20 til 30 år. Så, vurder hvor nedbetalingstiden påvirker kostnadene.

Totale kostnader

De totale kostnadene er hva du har betalt for i renter og gebyrer gjennom hele nedbetalingstiden. Siden de totale kostnadene er hva lånet koster deg er det en fordel å holde kostnadene nede. Hvis du skal refinansiere med boliglånet kan du se på de totale kostnadene før og etter refinansiering, differansen er hvor mye refinansieringen koster deg. Denne summen kan du med fordel sammenligne med kostnaden for refinansiering uten sikkerhet, for å se hvilket alternativ som er det rimeligste.

Hvordan søke?

Det finnes tre måter å søke om refinansiering på: i din daglige bank, hos en lånemegler eller gjennom en låneportal. Skal du søke om refinansiering av boliglånet kan du søke i din daglige bank eller finne andre lånetilbud gjennom en låneportal. Lånemeglere er mest rettet mot personer som søker om refinanseringslån.

I nettbanken

Å søke om refinansiering i nettbanken er relativt enkelt. Ønsker du å refinansiere boliglånet kan du søke om å øke boliglånet i nettbanken. Der kan du også søke om refinansieringslån hos banker som tilbyr dette låneproduktet. Ønsker du å refinansiere ved å flytte boliglånet kan du søke om dette i nettbanken til den aktuelle banken.

Låneportal

En låneportal gir deg en oversikt over alle lånetilbyderne som kan tilby refinansiering i henhold til dine kriterier. For å finne disse og få en estimert pris må du informere om ønsket lånebeløp og nedbetalingstid, samt din alder.

Når dette er gjort får du oversikt over ulike lånetilbud og kan velge det som passer din økonomi og ditt behov best. Husk at dette kun er estimerte kostnader, og ikke en garanti. Finner du et eller flere alternativer som kan fungere for deg kan du klikke deg videre til søknadsskjema gjennom portalen.

Lånemegler

Hos en lånemegler har du muligheten til å sende inn en søknad om refinansiering uten sikkerhet. Denne søknaden vil megleren så sende videre til alle sine samarbeidspartnere, som vil vurdere lånesøknaden. Hvor mange banker som vil vurdere den avhenger av hvilken megler du benytter deg av.

Noen lånemeglere samarbeider med fem banker, andre med over tjue. Fordelen med å søke gjennom en lånemegler er at du enkelt kan sende søknaden til flere banker, som igjen øker sjansene for å få innvilget refinansieringslånet. Siden det er flere banker som vurderer søknaden kan du også motta flere ulike lånetilbud, slik at du kan sammenligne før du takker ja.

Alle lånetilbud du får gjennom megleren blir samlet på ett og samme sted, noe som gjør det enklere å sammenligne tilbudene.